***กรอกเฉพาะตัวเลขลงบนช่องสีเทา ให้ครบทุกช่อง

Target เป้าต่อเดือน:

ต่อวัน =

ใส่จำนวนวันที่ทำงาน (ประมาณการ เช่น 25)

70% =

Model

Price

Unit

Total

Total

= %